Tilmelding

Brevhoved.jpg

Nyt medlem i Rårup Jagtforening

 Da vi i Rårup Jagtforening gerne vil have indflydelse både lokalt igennem Jægernes Kommunale Fællesråd (JKF) og på landsplan igennem Danmarks Jægerforbund, samtidig med vi laver flere aktiviteter i lokalområdet. (se aktivitetskalender her på hjemmesiden) Håber vi at mange vil gøre brug af nedenstående indmeldelsesblanket nederst.

 Som medlem af Rårup Jagtforening og Danmarks Jægerforbund, får du medindflydelse, og modtager bl.a. bladet "Jæger" 11 gange om året med informationer om, hvad der sker på det jagtmæssige område både lokalt og på landsplan, og ikke mindst er man forsikret ved skydearrangementer, da jagttegnsforsikringen kun dækker ved udøvelse af jagt.

 Jo flere vi er, jo stærkere står vi, så vi glæder os til at byde dig velkommen i foreningen.

Forside.jpg

 

Indmeldelsesblanket Rårup Jagtforening

 Navn: ________________________________

Adresse: ______________________________ 

Postnr. & by : _________________________  

Telefon: __________ Mobil: ______________ 

Cpr. nr.  ______________________________  

E- mail adresse: ________________________ 

Er hovedmedlem i ______________________ 

Medlems nr.______________________________

 Ønsker at blive A medlem   (hovedmedl.) __  Sæt X

 Ønsker at blive ekstraordinært medlem     __  Sæt X 

 Ønsker husstandsmedlemskab                  __  Sæt X

 Blanketten kan afleveres til et af vores bestyrelsesmedlemmer eller sendes til:

 Niels Chr. Beck

Åstrupvej 4 Rårup

7130 Juelsminde

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/